Privatumo politika

MB Birus (sapinca.lt) Privatumo Politika

Duomenų valdytojas:

UAB „MB Birus“
S. Raštikio g. 30,
LT-50130 Kaunas, Lietuva
tel. +37067431315;
el. paštas: info@sapinca.lt

Mes gerbiame Jūsų privatumą

MB „Birus“ (toliau sapinca.lt) žino, kad Jums rūpi, kaip informacija apie klientus ir lankytojus yra naudojama ir dalijamasi. Mes vertiname jūsų pasitikėjimą, todėl tai darome atsargiai ir protingai. sapinca.lt siekia užtikrinti klientų privatumą ir yra įdiegę griežtas saugumo priemones bei procedūras, todėl galite būti tikri, kad bet kokia informacija, kurią pateikiate mūsų elektroninėje parduotuvėje, išliks saugi. Šis pranešimas apibūdina mūsų privatumo politiką. sapinca.lt vadovaujasi Lietuvos duomenų apsaugos įstatymais. Apsilankę sapinca.lt, jūs sutinkate su praktika, aprašyta šioje privatumo politikoje. sapinca.lt gali retkarčiais peržiūrėti ir atnaujinti šią privatumo politiką, kad būtų atsižvelgta į naujus įstatymus ir technologijas bei sapinca.lt operacijų pakeitimus. Norėdami patikrinti atnaujinimus, apsilankykite šiame puslapyje periodiškai.

Kokią asmeninę informaciją ir kaip sapinca.lt ją renka?

Asmeninė informacija, kurią Jūs pateikiate

Mes saugome jūsų įvestą, ar kitais būdais pateiktą asmeninę informaciją interneto svetainėje. Asmeninę informaciją mes gauname per sapinca.lt paskyros registracijos procesą ar atnaujindami sąskaitos duomenis. Galite pateikti informaciją, kai teikiate prašymus ar įsigyjate produktą ar paslaugą iš sapinca.lt, užpildant apklausą ar klausimyną, dalyvaujant konkurse, forumuose ar bendraujant su sapinca.lt asmeniškai, el. paštu, telefonu ar raštu (pavyzdžiui, jei susisiekiate su klientų aptarnavimo skyriumi ar pateikiate atsiliepimą). Asmeninę informaciją, kurią renkame apie asmenis, gali sudaryti, bet tuo neapsiribojant, jūsų vardas, kontaktinė informacija (įskaitant el. Pašto adresą, namų adresą ir adresą korespondencijai), išsami informacija apie mokėjimą ir kita asmeninė informacija, kurią renkame vykdydami operaciją arba kurią jūs pateikite mums, kai susisieksite su mumis.

Automatinis duomenų rinkimas

Slapukai

Norėdami priskirti jūsų kompiuteriui „vartotojo ID“, galime naudoti jūsų naršyklės funkciją, vadinamą slapuku. Slapukuose yra informacijos,
pagal kurią sapinca.lt gali atpažinti jūsų kompiuterį mūsų serveriuose. Galite sukonfigūruoti savo naršyklę taip, kad jums būtų pranešta prieš atsisiunčiant
slapuką, arba kad jūsų naršyklė nepriimtų slapukų. sapinca.lt gali naudoti slapukuose esančią informaciją, kad padarytų prielaidas apie kompiuterio
vartotoją ir pateiktų to kompiuterio vartotojams tikslinę reklamą, kuri, sapinca.lt manymu, gali būti įdomi, remiantis ta informacija. Kai kuriais atvejais tinklalapyje gali būti daugiau nei vienas slapukas, iš šių skirtingų slapukų surinkta informacija naudojama statistinei ir demografinei informacijai kaupti,
kuri jūsų asmeniškai nenustato reklamuotojams ir kitoms trečiosioms šalims rinkodaros, reklamos tikslais. Norėdami išjungti slapukus, skaitykite interneto naršyklės pagalbos meniu. Tačiau slapukai leidžia visapusiškai pasinaudoti kai kuriomis sapinca.lt funkcijomis, todėl rekomenduojame palikti jas įjungtas.

Netiesioginis rinkimas

sapinca.lt stengiasi rinkti asmeninę informaciją apie asmenį tikiš to asmens. Tam tikromis aplinkybėmis sapinca.lt gali gauti asmeninėsinformacijos iš trečiosios šalies. „sapinca.lt“ informaciją, kurią ji renka išjūsų, gali naudoti pagrindiniam tikslui, kuriam ji renkama, ir tokiems kitiemsantriniams tikslams, susijusiems su pirminiu rinkimo tikslu.

Kaip sapinca.lt panaudoja informaciją kurią pateikiate

„sapinca.lt“ informaciją, kuri renkama iš jūsų, gali naudotipagrindiniam tikslui, kuriam ji renkama, ir tokiems kitiems, su pirminiurinkimo tikslu, susijusiems tikslams. sapinca.lt paprastai naudoja asmeninęinformaciją tam, kad parduotų jūsų prašomus produktus ar paslaugas. Padėkite sapinca.ltvaldyti ir tobulinti savo paslaugas. Pateikti jums nuolatinę informaciją apie sapinca.ltgalimybes, kuriomis sapinca.lt mano, kad jus gali sudominti. Suteikite galimybęretkarčiais gauti informacinius el. laiškus iš sapinca.lt. Daugeliu atvejų, kaisapinca.lt prašo jūsų pateikti informaciją apie save, jei nepateiksite tosinformacijos, sapinca.lt negalės suteikti jums prašomos prekės ar paslaugos.

Ar sapinca.lt dalinasi informacija, kurią gauna apie Jus?

Informacija apie mūsų klientus yra svarbi mūsų verslo dalis,todėl mes neparduodame jokios informacijos kitiems. sapinca.lt gali pateiktijūsų informaciją: trečiosioms šalims, kurias sapinca.lt pasitelkia atliktifunkcijas jos vardu, tokias kaip mokėjimo kortelės informacijos tvarkymas,užsakymo įvykdymas, pašto siuntimas, siuntimas, skolų išieškojimas, rinkodara,tyrimai ir reklama.

Ar mano asmeninė informacija yra tinkamai saugoma?

sapinca.lt tvarko asmeninę informaciją pagal šią Privatumopolitiką ir Lietuvos duomenų apsaugos įstatymus. sapinca.lt apsaugo asmeninęinformaciją nuo netinkamo naudojimo, praradimo, neteisėtos prieigos,modifikavimo ar atskleidimo įvairiomis priemonėmis, įskaitant ugniasienes,prieigą prie slaptažodžio, saugius serverius ir kredito kortelių operacijųšifravimą. Jums svarbu apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos prie savoslaptažodžio ir kompiuterio. Baigę naudotis bendrai naudojamu kompiuteriu, būtinaiatsijunkite.

Skundų teikimas dėl duomenų apsaugos.

Jei manote, kad sapinca.lt pažeidė nacionalinius privatumoprincipus, galite susisiekti su sapinca.lt raštu nurodytu adresu šiojeprivatumo politikoje. sapinca.lt ištirs jūsų skundą ir stengsis jums atsakytiper įmanomą trumpiausią laiką nuo jūsų skundo gavimo dienos. Jei jūsų netenkinasapinca.lt skundo nagrinėjimas, galite kreiptis į Lietuvos valstybinę duomenųapsaugos inspekciją, kurios kontaktinius duomenis galite rasti svetainėje www.vdai.lrv.lt.

Asmeninės informacijos atnaujinimas

sapinca.lt stengiasi užtikrinti, kad turima asmeninė informacijabūtų tiksli, išsami ir atnaujinta. Galite atnaujinti savo sapinca.lt paskyrosinformaciją naudodamiesi mūsų svetainės skyriumi „Prisijungti“ arba rašydami į sapinca.ltkontaktiniu adresu, nurodytu šioje privatumo politikoje.

Jei norite gauti informaciją, kurią sapinca.lt saugoja apie Jus

Jūs turite teisę paprašyti pateiktį saugomą asmeninę informacijąapie Jus ir pranešti sapinca.lt dėl bet kokių netikslumų. Jei pateiksiteprašymą, sapinca.lt paprašys jūsų patvirtinti savo tapatybę ir nurodyti, kokiosinformacijos jums reikia. sapinca.lt gali imti mokestį, kad padengtų jūsųužklausos įvykdymo išlaidas.

Paskyros informacija

sapinca.lt paskyros turėtojai bet kuriuo metu gali peržiūrėti sapinca.ltturima paskyros informacija apie juos naudodamiesi Narių prisijungimo skiltimimūsų svetainėje.Susisiekti su sapinca.lt

Jei turite klausimų ar norite pateikti pasiūlymų apie šią politiką, laiškus siųskite paštu MB „Birus“, S. Raštikio g. 30, LT-50130 Kaunas, Lietuva; tel. +37067431315; el. paštas info@sapinca.lt

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 31.03.2023

Privatumo politika

Jei turite klausimų dėl MB Birus (SAPINCA.LT) privatumo politikos, susisiekite su mumis

Nemokamas pristatymas

Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje